>

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Faza de premiere și expunere a lucrărilor de artă vizuală selectate
în Concursul Național de Artă Imaginile lui Enescu
Ediția Întâi, perioada iun-sept, 2019

 

 

Salt la capitolul: TematicaEtapele de DesfășurareCondiții de ParticipareCondiții de Depunere LucrăriPremiile ConcursuluiModalitatea de Evaluare

 
Cap. I. Descriere Generală și desfășurarea Concursului

Art.1. Festivalul Internațional „George Enescu” și Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural Expo Arte lansează oficial un parteneriat pentru organizarea ediției 2019 a Concursului Național de Artă intitulat „Imaginile lui Enescu”, denumit în continuare Concursul, parte din seria programelor asociate Festivalului și beneficiind de sprijinul Uniunii Artiștilor Plastici din România, implementarea proiectului fiind realizată cu sprijinul Proiectului Cultural Contemporanii, denumit în continuare Organizatorii.

Art.2. Proiectul „Imaginile lui Enescu”, a cărui menire este de a promova operele marelui muzician român, va cuprinde două etape distincte, derulate în intervalul 2019 și 2020. Prima etapă - cea de selectare și evaluare a lucrărilor, respectiv promovare și premierea selecției de lucrări, urmată de etapa a doua, de promovare a câștigătorilor ediției și a lucrărilor acestora, generate ulterior.

Art.3. Prezentul Regulament stabilește principiile și procedurile de organizare ale Concursului în 2019, etapa de selecție, jurizare, premiere și expunere a lucrărilor depuse.
Art.4. Scopul fundamental care generează și guvernează organizarea Concursului îl reprezintătranspunerea în plan vizual, la o cotă înaltă a calității și a viziunii personale, a muzicii lui Enescu, invitație deschisă artiștilor vizuali profesioniști, sau a celor aflați în curs de specializare artistică, cu vârsta de peste 18 ani, cu cetățenie română.

Art.5. În vederea îndeplinirii scopului Concursului, va fi realizată pagina web imaginileluienescu.ro, unde concurenții vor avea posibilitatea să își depună online fotografia lucrării propuse, vor fi constituite o Comisie de selecție a lucrărilor și un Juriu, ce vor nota, respectiv premia, lucrările selectate.

Art.6. Încărcarea sau înlocuirea fotografiilor lucrărilor depuse de concurenți în Concurs, precum și verificarea statutului fazelor acestora, se vor putea opera, respectiv consulta, pe pagina Concursului ImaginileLuiEnescu.ro, din profilurile personale create. Schimbarile statutului fotografiilor cu lucrările depuse, precum și selecția finală, vor fi semnalizate automat printr-un email fiecărui concurent în parte. De asemenea, conform prevederilor prezentului Regulament, selecția finală și lucrările premiate vor fi publicate pe paginile de internet ImaginileLuiEnescu.ro, ale Festivalului Enescu festivalenescu.ro și ale Uniunii Artistilor Plastici uap.ro.

Art.7. Lucrările propuse depuse de participanți, după validarea manuală a depunerii, vor trece prin două etape de apreciere: selecția lucrărilor în concurs și jurizarea lucrărilor selectate. Toate aceste verificări, sesiunile de Selecție și Jurizare vor fi efectuate de către Comisia de Selecție
a Concursului, formată din minim 3 membri, plus asistenți, și de către Juriul Muzical, format din 5 membri, oameni de cultură din domeniul muzical.

Art.8. Lucrările selectate vor fi prezentate și promovate în format digital, tip galerie de imagini, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, dar și fizic, reunite în cadrul Expoziției Concursului Național de Artă „Imaginile lui Enescu”, denumită în continuare Expoziția, ce se va organiza în perioada 16-22 septembrie 2019, în ultima săptămână a Festivalului, în spațiile expoziționale Simposyum și Euphoria ale Bibliotecii Naționale a României, Bulevardul Unirii, nr. 22, București 030833.

Cap. II. Tematica și etapele de desfășurare

Art.10. Tema acestei prime ediții 2019 a concursului o reprezintă transpunerea in limbaj plastic a uneia dintre cele șase lucrări muzicale ale lui George Enescu propuse de organizatorii Festivalului. Artiștii vizuali sunt provocați să se lase inspirați și să realizeze o lucrare de grafică sau pictură, ce va purta numele lucrării muzicale ce a inspirat-o. Astfel, lucrarea depusă, fie că este pictură, grafică de șevalet, ilustrație digitală sau mix media, va purta denumirea uneia dintre piesele:

Impresii din Copilărie, Vox Maris, Suita Nr. 2 pentru Pian, Sătească, Șapte Cântece sau Suita Nr. 3 pentru Pian.

Art.11. Piesele muzicale ale Concursului, semnate de marele compozitor român, sunt „Impresii Din Copilărie“ Pentru Vioară și Pian Op. 28, Uvertura de Concert ”Vox Maris”, Suita Nr. 3 Pentru Orchestră („Sătească”) Op. 27, Suita Nr. 2 Pentru Pian în Re Major, Suita Nr. 3 Pentru Pian Op. 18 și „Șapte Cântece Pe Versuri De Clément Marot”, Op.15, care pot fi ascultate și descărcate la link Muzica Concursului.

Art.12. Datele de desfășurare ale primei ediții a Concursului Imaginile lui Enescu:

A. 01 iulie-15 august: Depunerea (și validarea depunerii) fotografiilor lucrărilor pentru selecția în Concurs;
B. 24 august-25 august 2019: Selectarea lucrărilor în Concurs, realizată de Comisia de Selecție;
C. 26 august-01 septembrie 2019: Jurizarea prin notare a lucrărilor selectate în Concurs de către Juriul Muzical;
D. 01 septembrie 2019: Publicarea mediilor lucrărilor și a lucrărilor premiate ale Concursului;
E. 26 august-12 septembrie 2019: Colectarea lucrărilor Selectate în Concurs pentru Expoziția de la Biblioteca Naț. a României, București;
F. 16 septembrie 2019: Vernisajul Expoziției și evenimentul de decernare a premiilor;
G. începând cu 28 septembrie 2019: returnarea lucrărilor din Expoziția de la Biblioteca Naț. a României, București.
Cap. III. Condiții de participare, Categorii și Secțiuni

Art.13. Concursul, organizat în baza prezentului Regulament, este un concurs public, deschis fărătaxă participării autorilor individuali, persoane fizice, cu vârsta de peste 18 ani, cu cetățenia română, absolvenți, sau în curs de absolvire, ai unei facultăți de arte din România sau
din străinătate.

Art.14. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice care depun o lucrare au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.15. Nu pot participa la Concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajați ai Organizatorilor, membrii comisiei de selecţie sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociații din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecție dețin funcţii de conducere.

Art.16. În cadrul Concursului participanții vor fi împărțiți în două categorii, în funcție de vârstă și statut școlar, respectiv Tinere Talente și Artiști Consacrați. Tinerele Talente o reprezintă categoria studenților, masteranzilor și a proaspăt absolvenților de facultăți de arte (maxim doi ani de la absolvire), cu vârsta maximă de 27 de ani. Categoria Artiștilor Consacrați este formată din artiști ce au absolvit facultatea de peste 2 ani sau au vârsta peste 27 de ani - caz în care statutul școlar nu mai are relevanță. Este obligatoriu și constituie o condiție de conformitate, ca fiecare participant în concurs să își selecteze categoria din care face parte în Formularul de Depunere a Concursului.

Art.17. Participanții în concurs vor putea depune lucrări exclusiv Secțiunilor - domeniilor artistice - Pictură sau Grafică, acestea reprezentând totodată și probele Concursului. În cadrul acestor domenii artistice sunt agreate exclusiv tehnicile artistice Pictură, Mix Media, tehnicile specifice Graficii de Șevalet și Ilustrației Digitale.

Cap. IV. Lucrările Depuse și Lucrările Selectate

Art. 18. În Concurs sunt admise Lucrări Depuse ce nu au mai participat în cadrul altor concursuri, executate în ultimii doi ani, ce trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât și estetice.

Art.19. Participantul, indiferent de categorie, va putea depune în concurs o singură lucrare, la una dintre Secțiunile Concursului și conform tehnicilor agreate, iar numele lucrării va fi numele piesei muzicale de George Enescu ce a inspirat-o, conform Temei Concursului. Lucrarea se depune pentru selectare prin încărcarea în Formularul de Depunere, a unei singure fotografii a lucrării, realizată în condiții acceptabile de lumină și claritate, dintr-o perspectivă frontală, de dimensiune minimă 100Kb, maximă de 2Mb, într-unul din formatele digitale JPG, JPEG sau PNG. Art.20. Lucrarea depusă va fi parietală, plană, realizată dintr-o singură suprafață, pentru forma dreptunghiulară, dimensiunea laturii maxime de 100 cm sau minime de 30 cm. În cazul în care lucrarea are altă formă, aceasta va fi încadrabilă în 30x30 cm și 100x100 cm. Dimensiunile descriu complet lucrarea, fiind incluse și eventualele rame, passe-partout-uri, etc.

Art.21. În cazul în care Lucrările Selectate sunt realizate pe pânză și vor fi livrate cu bagheta de lemn cu grosimea de maximum 1cm, grosimea baghetei nu se va calcula la dimensiunile lucrării.

Art.22. Lucrările Selectate în concurs vor fi marcate obligatoriu pe verso cu următoarele informații: numele autorului, numele lucrării, tehnica, dimensiuni, anul realizării, adresa completă, telefon și email. De asemenea, vor fi dotate cu sistem de prindere pentru expunere, iar în cazul lucrărilor de
ilustrație digitală, acestea vor necesita obligatoriu cașerarea pe un carton tip mus (mousse), prevăzut cu sistem de prindere.

Art.23. Lucrările Selectate în concurs vor fi transmise personal sau prin curier, în perioada 26 august-12 septembrie 2019, la Centrul Cultural Expo Arte, Str. Batiște 14, Sector 2, Bucureşti, Tel. 0371.502.855; 0371.502.856, în atenția dnei Cristina Cioran. Participantul va suporta cheltuielile de ambalare și de transmitere pentru lucrarea selectată, pentru a face parte din Expoziție. Ambalajul lucrărilor trebuie să fie adecvat pentru reutilizare!

Art.24. Lucrările din Expoziție se vor restitui participanților începând cu data de 28 septembrie 2019. Cheltuielile de transmitere a lucrărilor în afara localității București vor fi suportate de Organizatori.

Cap. V. Premiile Concursului

Art. 25. Concursul oferă 5 premii, în baza mediilor obținute de lucrările Selectate în cadrul sesiunii de notare a Juriului Concursului, urmând ca, în cazul barajului, să se adauge mediile obținute de lucrări în sesiunea de notare a Comisiei de Specialitate:

  1. Premiul Imaginile lui Enescu 2019, 1.000 euro;
  2. Premiul la secțiunea Pictură - categoria Artist Consacrat, 500 euro;
  3. Premiul la secțiunea Pictură - categoria Tinere Talente, 500 euro;
  4. Premiul la secțiunea Grafică - categoria Artist Consacrat, 500 euro;
  5. Premiul la secțiunea Grafică - categoria Tinere Talente, 500 euro.

Art. 26. Sumele atribuite premiilor sunt afișate în valori nete și vor fi calculate la rata de schimb BNR din ziua efectuării plății. Premiile în bani, pentru toate cele 5 premii din cadrul Concursului Ediția 2019, sunt oferite de către Centrul Cultural Expo Arte București.

Cap. VI. Comisia de Selecție și Juriul Muzical

Art.27. Comisia de Selecție a Concursului va fi formată din minim 3 membri, cadre didactice relevante ca poziție și domeniu de competență artistică, selecționați din principalele universități de arte din România, comisie invitată să aprecieze calitatea artistică și relevanța lucrării în contextul temei Concursului la prezenta ediție. Cei trei membri ai comisiei pot desemna câte un asistent coordonator, ce vor valida lucrările depuse prin asigurarea respectării condițiilor de
conformitate (încadrare lucrare, categorie artist, derapaje tematice, dimensiuni, etc)

Componența Comisia de Selecție a Concursului este:
 
1. Ioan Sbârciu, prof. univ. dr., UAD Cluj-Napoca
2. Vică Adorian, prof. univ. dr., FAD Timișoara
3. Eugen Al. Gustea, prof. univ. dr., UNArte București

Componența asistenților: Constantin Medeleanu - asist. univ. dr., UNArte București, Ioan Gherman - lector univ. dr., FAD Timișoara

Art.28. Juriul va fi format din 5 membri, oameni de cultură din domeniul muzical, persoane acceptate de toate părțile implicate în Concurs, ce vor nota lucrările selectate în Concurs, pe criterii de apreciere estetică individuală:

Componența juriului este:
1. Gabriel Bebeșelea, dirijor, Cluj
2. Tiberiu Soare, dirijor, București
3. Alexandru Tomescu, București
4. Remus Azoiței, violonist, prof. univ. dr., Londra
5. Josu de Solaun, pianist, New York

Cap. VII. Modalitatea de evaluare lucrări

Art.29. Obiectivul Concursului, din punct de vedere al imaginilor ce descriu muzica lui Enescu, este de a reuși să selecționeze și să prezinte publicului cele mai bune 30 de lucrări selectate și pentru de a le premia pe cele mai expresive, pe cele care expun vizual, artistic şi creativ cel mai bine piesele muzicale propuse.
Art.30. Comisia de Selecție a lucrărilor va nota, în perioada 24-25 august 2019, lucrările
depuse (valide) cu note de la 1 la 10, rezultând un top al mediilor notelor atribuite de către cei trei membri. Principiul constă în selectarea în Concurs a primelor 30 de lucrări, pentru ca ambele categorii de participanți să fie reprezentate. Un caz special l-ar constitui absența unei
categorii sau secțiuni din lista de 30 de lucrări, ceea ce ar determina extinderea selecției la încă 30 de lucrări, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru identificarea câștigătorilor.
Art.31. Cele 30 de Lucrări Selectate vor fi propuse sesiunea de jurizare a celor 5 membri ai Juriului Muzical, care în intervalul 26 august-01 septembrie 2019, vor atribui note, tot de la 1 la 10, generând astfel topul mediilor final al Concursului. Marele premiu al Concursului, respectiv media
maximă indiferent de categorie și secțiune, apoi premiile pe secțiuni la ambele categorii, respectiv mediile maxime pe aceste criterii.
Art.29. Departajarea lucrărilor ce vor avea aceeași medie după sesiunea de jurizare se va efectuaținând cont de mediile comisiei de selecție. Dacă în lista primelor 60 de lucrări, ordonate în ordinea mediilor nu se vor regăsi vreo categorie sau secțiune, premiul nu va mai fi decernat.

Cap. VIII. Responsabilităţile organizatorilor, participanților și câştigătorilor

Art.31. Organizatorii sunt responsabili pentru buna desfăşurare a Concursului şi pentru aplicarea regulilor de desfăşurare până la finalul Concursului.
Art.32. Organizatorii sunt responsabili cu organizarea Expoziţiei şi a evenimentului de decernare a premiilor.

Art.33. Organizatorii sunt responsabili cu înştiinţarea participanţilor despre Concurs prin platforma creată online, legat de fiecare etapă a Concursului, inclusiv, în limita programului publicat, să ofere informaţii participanţilor şi pe orice altă cale de comunicare, mail sau telefonic, despre etape sau modificări ale Concursului sau chestiuni particulare care ţin de fiecare concurent în parte.

Art.34. Organizatorii sunt obligaţi să ofere premiile câştigătorilor şi promovarea lucrărilor așa cum este specificat la Cap. IV., dar își rezervă dreptul de a invalida lucrările care conțin elemente ilegale, amenințătoare, abuzive, jignitoare, defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau care pot ridica obiecții de orice fel, ce încurajează comportamente care sunt considerate fapte penale, care pot atrage răspunderea civilă sau care încalcă în orice alt mod legea națională.

Art.35. Participanţii sunt obligaţi să respecte regulile Concursului pe toată durata Concursului și își asumă pe propria răspundere pentru paternitatea realizării-creării lucrării depuse, aceasta fiind de drept ale autorului care le semnează.
Art.36. Participanţilor li se recomandă să trimită lucrările respectând cerinţele Concursului şi să îşi asume responsabilitatea împachetării lucrărilor alese sau câştigătoare ale Concursului, pentru Expoziţie, cu cel mai mare nivel de siguranţă posibil.

Art.37. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea deteriorării, pierderii sau distrugerii lucrărilor din cauza transportului, a împachetării incorecte sau a terților (curier, persoane de legătură, etc). Art.38. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea actelor de vandalism sau de distrugere a lucrărilor în cadrul şi pe durata Expoziţiei.

Cap. IX. Dispoziţii generale

Art.39. Organizatorii au dreptul de utilizare a informațiilor personale ale artiștilor, a informațiilor transmise de aceștia, precum și a imaginilor lucrărilor depuse în Concurs, în cadrul programelor TV, în presa scrisă, pe Internet, în materiale tipărite, etc.

Art.40. Organizatorii vor solicita copii după CI și alte date financiare personale pentru întocmirea actelor de premiere și pregătire a viramentele aferente. De asemenea, vor putea solicita acte doveditoare ce ar putea valida categoria la care s-a înscris participantul, declarații pe propria răspundere, etc.

Art.41. Organizatorii pot refuza acordarea premiilor sau expunerea lucrărilor care diferă de imaginea lucrării depuse în Concurs. În cazul în care lucrarea se numără printre cele premiate, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula acesteia statutul de lucrare premiată și să  desemneze câștigătoare următoarea lucrare, în ordinea mediilor obținute și – dacă este cazul – care este la aceeași secțiune și categorie.

Art.42. Lucrările expuse pot fi comercializate și pe etichete pot fi expuse prețurile de achiziție, la solicitarea autorilor, cu respectarea legislației în vigoare, dar fără a periclita integritatea Expoziției pe perioada de desfășurare a acesteia, conform contractului de cedare a drepturilor. 

Art.43. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica unilateral Regulamentul Concursului, pentru a asigura buna desfășurare a proiectului.

Art.44. Materialele ce vor însoți lucrările transmise pentru a face parte din Expoziție: [CONTRACT DE CEDARE DREPTURI EXPUNERE LUCRARE], [ETICHETA DESTINATAR EXPO ARTE

 

  • 1_ARTEXIM__ILE.png
  • 2_PRIMARIE_ILE.jpeg
  • 3_EXP_ILE_1.jpeg
  • 4_ISTITUTUL_CULTURAL_ILE.jpeg
  • 5_DC_ILEE.jpg